slider image

0903 747 679 – 0915 547 679

Sên xích “PULTON”

Là sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản do Công ty PULTON CHAIN CO., INC – JAPAN sản xuất. ( Là nhà phân phối hàng đầu về sên xích công nghiệp tại Việt Nam).

Tìm kiếm