slider image

0903 747 679 – 0915 547 679

Sên Xích Hiệu S.Y Của Hãng Sugiyama - Nhật

Thương hiệu sên, xích duy nhất được sản xuất 100% tại Nhật Bản, sản xuất bằng công nghệ SBR (solid bush roller) – Gia tăng thêm 30% sức bền, cung cấp mọi loại sên băng tải, con lăn, inox… các loại

Tìm kiếm